קרן ניו יורק

מעוניין בקבלת הלוואה?

אודות ההלוואה:

קרן ניו יורק מעניקה הלוואות לעולים חדשים ואוכלוסיות יחודיות לצורך הקמת עסק או הרחבת עסק או הון חוזר.

תקופה ההלוואה:

עד 72 חודשים, כולל גרייס של עד 12 חודשים.

היקף ההלוואה:

עד 400,000 ש"ח.

ריבית והצמדה:

ריבית פריים+ 1.5%.

בטחונות:

נוחים מאד.

כיצד מגישים בקשה?

info@mati-netanya.org.il

מידע נוסף:

אין הערות נוספות

מעוניין בקבלת הלוואה?

סגירת תפריט