קרן בערבות מדינה

מעוניין בקבלת הלוואה?

אודות ההלוואה:

הקרן בערבות מדינה לעסקים בינוניים מיועדת לעסקים שמחזור מכירותיהם ינוע בין 6.25 מיל' ש"ח ועד 100 מיליון ש"ח .

תקופה ההלוואה:

עד 60 חודשים, כולל גרייס של עד 6 חודשים.

היקף ההלוואה:

עד 8,000,000 ש"ח (עד 8% מהמחזור).

ריבית והצמדה:

עפ"י הנהוג בבנק.

בטחונות:

עפ"י דרישת הבנק עד 25% מהיקף ההלוואה.

כיצד מגישים בקשה?

info@mati-netanya.org.il

מידע נוסף:

אין הערות

מעוניין בקבלת הלוואה?

סגירת תפריט