קרן בנק הפועלים

מעוניין בקבלת הלוואה?

אודות ההלוואה:

הקרן מעניקה הלוואה לצורך הקמת עסק או הרחבת עסק קיים.

תקופה ההלוואה:

עד 6 שנים כולל תקופת גרייס של עד שנה.

היקף ההלוואה:

עד 2,000,000 ש"ח.

ריבית והצמדה:

עפ"י החלטת הבנק.

בטחונות:

עד 25% מהיקף ההלוואה.

כיצד מגישים בקשה?

info@mati-netanya.org.il

מידע נוסף:

הקרן מופעלת ע"י בנק הפועלים וחברת BDI.

מעוניין בקבלת הלוואה?

סגירת תפריט