האגודה הישראלית

מעוניין בקבלת הלוואה?

אודות ההלוואה:

האגודה הישראלית מעניקה הלוואות ללא ריבית בהיקף של עד 90,000 ש"ח ללא ריבית והצמדה.

תקופה ההלוואה:

עד 45 חודשים.

היקף ההלוואה:

הלוואה של עד 90,000 ש"ח להקמת עסק או הרחבת עסק ועד 60,000 ש"ח לצורך הון חוזר או תזרים מזומנים.

ריבית והצמדה:

ללא ריבית וללא הצמדה.

בטחונות:

עד 3 ערבים.

כיצד מגישים בקשה?

info@mati-netanya.org.il

מידע נוסף:

הקרן מעניקה הלוואות לעסקים עד מחזור של 150,000 ש"ח לחודש.

מעוניין בקבלת הלוואה?

סגירת תפריט