תקנון לפי התקן – תקנון החברה – תעודת הזהות של העסק

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

מתוך עצמאי בשטח כתב עו"ד אמיר שאשא

התאגדות של עסק חדש כחברה הינה במקרים רבים הדרך העדיפה והנכונה מבחינת המייסדים. בין יתר היתרונות של חברה ניתן למנות את מסך ההתאגדות המגונן על בעלי המניות, יתרונות מס מסוימים, נוחות וגמישות בצירוף, החלפה ושינויים בבעלי מניות ועוד.
חברה מוקמת באמצעות פנייה לרשם החברות, בבקשה להקמת חברה הכוללת את כל הטפסים והמסמכים המחויבים בדין וכן תשלום אגרת ההקמה. בין המסמכים שיש להגיש במסגרת הבקשה להקמת חברה נכלל גם תקנון החברה החדשה.

בעוד שאת יתר המסמכים ניתן להגדיר כבירוקרטיה מחויבת המציאות, המכילה את הפרטים ההכרחיים אודות החברה המוקמת (שם החברה, כתובת, פרטי בעלי המניות וכו'), הרי שתקנון החברה הינו מסמך מהותי ובעל חשיבות עליונה.

תקנון החברה קובע את מערכת היחסים בין בעלי המניות לחברה ובינם לבין עצמם. מדובר במסמך יסוד המאפשר קביעת נהלים ומנגנונים שיאפשרו ניהול וארגון יעיל של פעילות החברה ואף יסייעו במניעת מחלוקות וחיכוכים.

על אף חשיבותו הרבה של התקנון, אנו נתקלים במקרים רבים שבהם מנוסח תקנון קצרצר וריק מכל תוכן מהותי.
ברשימה זו אבקש להצביע על חלק מהנושאים שניתן וכדאי להסדיר בתקנון ואשר עשויים לחסוך כסף רב בעתיד ליזמים מקימי העסק.
מבוי סתום והסדר מחלוקות

במקרים רבים חוברים שני שותפים להקמת העסק החדש כאשר לשניהם מטרות, תקוות וחלומות דומים. המבנה הסטנדרטי הוא של חלוקה שווה בבעלות, בזכויות, ברווחים ובקבלת ההחלטות, קרי כל צד הינו בעל 50% מהזכויות לרבות הזכות לקבל החלטה. חלוקה זו מונעת מחד את האפשרות שיתקבלו החלטות ללא הסכמת שני השותפים אך מאידך מעניקה למעשה זכות וטו לכל אחד מהצדדים.

הבעיה, שבמצב שבו שני השותפים חלוקים ואינם מצליחים להגיע להסכמה, החברה נקלעת לשיתוק מערכות ואינה יכולה לתפקד. שיתוק של החברה הינו סיכון לעצם קיומה ונתקלנו כבר במקרים שבשל מבוי סתום ושיתוק נגרמו נזקים אדירים לבעלי המניות שלא הצליחו להיחלץ מהמצב אליו נקלעה החברה, עד כדי פירוק החברה תוך הסבת נזקים לשני השותפים. סכנה זו בולטת כאמור בעיקר בחברות ועסקים שבהם קיימים שני שותפים אך אפשרית גם במבנים אחרים של עסק שבו יש שיתופי פעולה בין בעלי מניות המביאים לתיקו ולחוסר יכולת להכריע.

במסגרת התקנון ניתן להסדיר מנגנונים להתמודד עם מחלוקות אפשריות, למשל, בדרך של הסכמה מראש על אדם המקובל על הצדדים שיכריע בין שני הצדדים במקרה של מבוי סתום. אפשרות נוספת הינה מינוי מגשר או בורר הנאמן על הצדדים כדוגמת רו"ח או עו"ד של החברה.

בכל מקרה, ידיעת הצדדים כי במקרה של אי הסכמה קיים מנגנון לפתרון, מונעת התעקשות סתמית ומיותרת מראש, ואף מונעת החרפה של כל מחלוקת לכדי משבר. להלן אתייחס למנגנון רב עוצמה ומיוחד להתגבר על מבוי סתום הוא מנגנון ה-BMBY.

מנגנון BMBY) BUY ME BUY YOU)

מנגנון הבמבי הינו שובר שוויון קלאסי, אולם השימוש בו מחייב חשיבה רבה מראש בטרם הפעלתו ואף לגבי עצם שילובו בתקנון החברה.

באופן כללי קובע המנגנון כי כאשר יש שני שותפים בחברה רשאי צד אחד (להלן: "צד א'") לפנות לצד השני (להלן: "צד ב'") בהצעה לרכוש את חלקו תמורת סכום כספי שיפורט בהצעתו של צד א'.

בפני צד ב' עומדות שתי אפשרויות: אפשרות אחת הינה להסכים להצעתו של צד א' ולהעביר לו את כל מניותיו בחברה תמורת הסכום שהציע צד א', האפשרות השניה של צד ב' היא לסרב להצעה ובמקרה כזה עליו לקנות מצד א' את כל מניותיו תמורת אותו סכום שהציע צד א'.

התוצאה של שימוש במנגנון הבמבי הינה שבסיומו נותר בחברה בעל מניות אחד אשר קנה את חלקו של הצד השני ובכך נפתרה בעיית המחלוקות והמבוי הסתום אליה נקלעה החברה. המבנה המיוחד של הבמבי מבטיח שצד א' יחשוב היטב על הצעתו הכספית משום שידוע לו כי אם הצעתו הכספית תהיה נמוכה מדי כי אז צד ב' יוכל לרכוש ממנו את מניותיו במחיר מוזל ומאידך אם יציע צד א' מחיר מופקע עבור המניות, צפוי צד ב' להסכים להצעה וימכור את מניותיו במחיר הגבוה.

יחד עם זאת, הוספת מנגנון במבי לתקנון מחייבת חשיבה רבה מראש משני הצדדים ופעמים רבות איננו ממליצים לכלול מנגנון במבי בתקנון. למשל, כאשר אחד הצדדים מצוי במצוקה או חולשה כלכלית אשר עלולה להיות מנוצלת בשעת משבר ע"י הצד השני.

זכות סירוב ראשונה

אחת הסיטואציות שיש לתת עליה את הדעת הינה מצב שבו אחד השותפים מעוניין לעזוב את העסק או למכור את חלקו לאחר. בעניין זה כדאי, במרבית המקרים, לכלול בתקנון מנגנון של זכות סירוב ראשונה.

מנגנון שכזה קובע כי על בעל מניות המעוניין להעביר או למכור את מניותיו בחברה, להציען תחילה לבעלי המניות הקיימים בחברה. רק במידה ובעלי המניות אינם מעוניינים לרכוש את מניות המוכר הוא יהיה רשאי למכרן לצדדים שלישיים, אך זאת באותם תנאים שהוצעו לבעלי המניות בחברה.

זכות זו הינה חשובה לשותפים המייסדים על מנת לשמר בידם את האפשרות למנוע כניסת צדדים שאינם מוכרים להם, אך עם זאת מבלי לקפח את יכולתו של כל בעל מניות לממש את השקעתו או לעזוב את החברה. ניתן כמובן לקבוע סייגים לתחולת זכות הסירוב למשל כאשר מדובר בהעברה לקרובי משפחה מדרגה ראשונה.

כמובן שישנם גם מנגנונים נוספים וחלופיים להגבלת העברת מניות (למשל קביעת קריטריונים מראש בתקנון לגבי התנאים שבהם צריך לעמוד אדם המעוניין לרכוש ממניות החברה), אולם בדר"כ זכות סירוב ראשונה מהווה מענה הולם לשמירת האינטרסים של בעלי המניות בעניין זה.

מכירה כפויה

בעיה אחרת המהווה סיכון עסקי הינה סיטואציה שבה מניות אחד השותפים בחברה עוברות עפ"י דין לגורם אחר. כך למשל, במקרה של חלילה פטירת אחד השותפים, מניות השותף מוקנות ליורשיו או למנהל עזבונו. מקרה אחר הינו מקרה של פשיטת רגל של אחד מבעלי המניות שבהן המניות מוקנות לנאמן או לכונס נכסים.

במקרה שכזה עלולים יתר השותפים למצוא עצמם עם שותף שאינם מכירים ואשר אינו בקיא בענייני החברה ועלול להקשות על ניהולה ואף לפגוע ביכולתה לתפקד.

קיים פתרון לבעיה זו לפיו נקבע מנגנון בתקנון שבו במקרה כזה רשאים בעלי המניות בחברה לחייב את בעל הזכויות עפ"י דין (היורשים, מנהל העזבון, הכונס וכו') למכור להם את המניות עפ"י שווין ההוגן שייקבע בהסכמה בין הצדדים או באמצעות מנגנון מוסכם כגון בורר או מומחה.

הזכות הינה של החברה ובעלי המניות ובמידה ואינם מעוניינים לממשה הרי שבעלי הזכויות יקבלו את המניות. חשוב להבהיר כי בהיעדר הסדר כזה בתקנון לא ניתן לחייב את בעל הזכויות לוותר על מניותיו.

לסיכום

קיימות סוגיות נוספות רבות שניתן לכלול ולקבוע בתקנון ואשר עשויות למנוע מראש קשיים ומחלוקות. הדוגמאות לעיל מהוות הדגמה חלקית בלבד. תקנון מלא ומסודר מהווה גם הסכם מייסדים טוב בין השותפים מצד אחד וגם הסכם ניהול מסודר של העסק מהצד השני. בכך חשיבותו ועל כן ראוי ומומלץ להתייעץ ולהשקיע (מחשבה וזמן) בעריכת תקנון שלם וממצה.

אין לראות באמור במאמר זה משום מתן ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית וכל מקרה פרטני חייב להיבחן לגופו על פי נסיבותיו המיוחדות, על ידי עו"ד ו/או מי שרשאי לחוות דעתו כחוק.
איחולי הצלחה ושגשוג לכל היזמים ובעלי העסקים.

5/5
סגירת תפריט