רואים רחוק … עושים בקרוב ! חסכון פנסיוני לטווח ארוך

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כפיר סרוסי, מתוך עצמאי בשטח

בחירת מכשיר חיסכון ארוך טווח היא מהבחירות החשובות ביותר שעושה אדם בחייו.
חיסכון בקרן פנסיה או בביטוח חיים מעניקים לחוסך בתקופת עבודתו, כיסוי ביטוחי מפני מוות ו/או אובדן כושר עבודה ובתקופת הפרישה כספי החיסכון מקופת גמל, מקרן פנסיה או מביטוח חיים יכולים להעניק לחוסך את האפשרות לחיות בכבוד ואף לשמר את רמת חייו מתקופת העבודה.

לפני בחירת מוצר פנסיוני עליך לגבש את הצרכים שלך: האם יש לך צורך בחיסכון בלבד או גם בכיסויים ביטוחיים מפני מצב של אבדן כושר עבודה או מוות, עליך לדעת מהו גובה החיסכון שתרצה, אילו כיסויים ביטוחיים מתאימים לצרכיך ובאילו סכומים. כמו כן, יש לבחון את מקורות החיסכון הפנסיוני ואת הביטוחים שנמצאים כבר בידך.
אפיון כללי של המוצרים הפנסיוניים הקיימים:

קרן פנסיה מקיפה (קצבה) – מאפשרת קבלת קצבה חודשית לכל החיים (פנסיית זקנה), קבלת קצבה לשארים במקרה פטירה (פנסיית שאירים) וקבלת קצבה במקרה נכות (פנסיית נכות).
קופת ביטוח (הון / קצבה) – חסכון עתידי (אותו ניתן לבחור בין סכום הוני חד-פעמי לבין קצבאות), נותנת סכום ביטוח מוסכם למקרה פטירה (כיסוי ריסק) וסכום ביטוח מוסכם למקרה נכות (כיסוי אובדן כושר עבודה).
קופת גמל (הון) – בד"כ חסכון עתידי בלבד (סכום הוני חד-פעמי).
להלן חלק מההבדלים בין המוצרים הנ"ל:

הסכם ההתקשרות: בקרן פנסיה ובקופת גמל ההסכם הוא לפי תקנון, בקופת ביטוח מדובר בחוזה בין המבטח למבוטח.
דמי ניהול מקסימאליים: בקרן פנסיה 6% מההפקדות ועוד 0.5% שנתי מהחיסכון הנצבר, בקופת ביטוח ניתן לבחור בין שתי אפשרויות המשלבות דמי ניהול מהפרמיה ומהצבירה או 2% מהצבירה קבוע, בקופת גמל 2% מהצבירה קבוע.
השקעת כספי החיסכון: בקרן פנסיה 30% מכספי החיסכון מושקעים באג"ח מבטיחת תשואה השאר בשוק ההון, בקופת גמל וביטוח 100% מהכספים מושקעים בשוק ההון.
יכולת לקבוע תמהיל השקעה: בקופת ביטוח ובקופ"ג היכולת הזאת פחות מוגבלת מאשר בקרן פנסיה. למשל בקופת ביטוח החוסך יכול לבחור שכספיו יושקעו 100% במניות.
ניוד כספי החיסכון: ניתן להעביר את כספי החיסכון מאפיק הוני לקצבתי, מהוני להוני, מקצבתי לקצבתי (בשלב זה למעט בין קופת ביטוח אחת לשנייה), לא ניתן להעביר מקצבתי להוני.
הטבות המס: קרן פנסיה: 35% זיכוי ועד 11% ניכוי, קופת ביטוח לקצבה: 25% זיכוי ועד 11% ניכוי, קופת ביטוח להון: 25% זיכוי ועד 7% ניכוי ובקופת גמל 5% זיכוי ועד 7% ניכוי.
זיכוי (החזר מס): ההטבה מתבטאת בהקטנת סכום המס מהכנסתך החייבת במס, בשיעור של 25% עד 35% מגובה הסכום שהפקדת בקופת הגמל.
ניכוי (הוצאה מוכרת, מקטין את הרווח עליו משלמים מס): הקטנת ההכנסה החייבת במס בגובה הסכום שהפקדת בקופת גמל. בהתאם לשיעור המס השולי שלך.
הסיבה שבגינה מעניקים רשויות המס הטבות מס הינה משום שהמדינה מעודדת חסכון לטווח ארוך, זאת על-מנת שבהגיענו לגיל פרישה לא נהפוך לנטל על המדינה, נוכל לחיות בכבוד ואף לשמר את רמת בחיים מהתקופה בה עבדנו.

כמו-כן כדאי לדעת ש מדינה מעודדת חסכון קצבתי (קבלת קצבה בגיל פרישה) יותר מאשר חסכון הוני (קבלת סכום חד פעמי בגיל פרישה) וכפועל יוצא של מדיניות זו מעניקות רשויות המס ההטבות מס טובות יותר על חסכון קצבתי (קרן פנסיה וקופת ביטוח לקצבה).
על-מנת לנצל את מלוא הטבות המס, לפי התיקון האחרון שנעשה, יש להיחשב 'עמית מוטב' ומי שהוא יליד שנת 1961 ואילך צריך להפקיד 1,085 לקצבה (רובד ראשון) על-מנת להיחשב 'עמית מוטב' ורק אח"כ לקצבה או להון.
דוגמא: עצמאי בעל הכנסה שנתית חייבת של 120,000 ₪, המעוניין לנצל את מלוא הטבות המס, יבחר להפקיד לקרן פנסיה, יפקיד 5% מהכנסתו החייבת שהם 6,000 ₪ וייהנה מזיכוי של 35% השווה להטבת מס של 2,100 ₪, בנוסף יפקיד עוד 13,200 ₪ וייהנה מניכוי של 13,200 ₪ מ- 29% (שיעור המס השולי שלו) השווה להטבת מס נוספת של 3,828 ₪ ובכך חסך 5,928 ₪.
ניתן להפקיד בקופה הונית לאחר הפקדת הרובד הראשון אולם הטבות המס יהיו קטנות יותר. אם מפקידים רק בקופת גמל ללא רובד ראשון לקצבה לא זכאים להטבות מס.

בחירת המוצר
חשוב לזכור שלאחר שמחליטים איזה סוג מוצר (פנסיה, גמל או ביטוח) הוא המתאים לכם ביותר, צריך להשוות בין החברות השונות הפועלות באותו תחום, כדי להחליט מי מהן מציעה את המוצר הטוב ביותר עבורכם.
פרמטרים לבחירת מוצר ביטוחי (קופת ביטוח או קרן פנסיה) – איכות ניהול הסיכונים הביטוחיים (מדיניות חיתום בחברת ביטוח, עודף/ גרעון אקטוארי ותמהיל דמוגראפי בקרן פנסיה), ניהול ההשקעות (תשואה מהשקעות בשוק ההון, סיכון), רמת השירות שהחברה המנהלת את קרן הפנסיה מספקת, המחיר שגובה החברה המנהלת בתמורה לשירותי הניהול.
פרמטרים לבחירת קופת גמל – תשואה על ההשקעות בשוק ההון, רמת הסיכון, יעילות (מדד שארפ המחשב תשואה לכל יחידת סיכון), ותק והיקף נכסים מנוהל המשפיע על היכולת לנייד את ה
לעזרה ותמיכה בבחירת סוג המוצר ואת הגוף המייצר, רצוי לפנות לאיש מקצוע על מנת לקבל את הייעוץ המתאים לכם ביותר.

5/5
סגירת תפריט