פרטים קטנים – חסכון גדול! האותיות הקטנות בביטוח העסק

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

אריק רוזן הינו סוכן ביטוח בעל "א.רוזן – סוכנות לביטוח, מתוך עצמאי בשטח

בעל הפוליסה המבוטח (זיקת ביטוח)הפוליסה אינה מבטחת את מי שלא פורט ברשימת הביטוח, כלומר, הפוליסה תבטח רק את מי שנכלל ברשימת המבוטחים. אם לדוגמה בחוזה שכירות הנכס (מבנה העסק) נדרש השוכר (המבוטח) לכלול את בעלי הנכס כמבוטח נוסף ולהחיל עליו פרקים מסוימים בביטוח, במידה ושמו לא יוזכר בפרקים המתאימים הביטוח לא יחול עליו ואנו עשויים למצוא את עצמנו באירועים מסוימים משלמים במקום חברת הביטוח בגין הוצאות שנגרמו לבעלי הנכס מאירוע שעליו התחייבנו במסגרת ההסכם לבטחו אך שכחנו להחיל את הפוליסה גם על בעל הנכס מעצם זה ששמו לא נכלל ברשימת הפוליסה.

כנ"ל לגבי שמות שותפים, משעבד וכד', יש לדאוג לפרט את השמות בעת רכישת הביטוח ומומלץ אף להציג לסוכן הביטוח את הקטע הרלוונטי הדן בנושא הביטוחים מתוך החוזה / הסכם השכירות.

עסק הפועל במספר אתרים / סניפים או עסק בהתרחבות

כאשר העסק פועל ביותר מאתר אחד או סניף אחד וכן בעת הרחבת פעילות העסק, הוספת סניף נוסף, חובה לציין אתרים אלו ברשימה בכדי לכלול אותם בביטוח ובהתאם גם לעדכן את סכומי הביטוח, הפוליסה לא תכסה פעילות באתרים שלא צוינו ברשימת הפוליסה.
עם הגידול בפעילות והגדלת החשיפה יש לשקול להגדיל גם את גבולות האחריות לפרקי החבויות כגון הגדלת גבול האחריות כלפי צד שלישי, עדכון מספר העובדים שבעסק בפרק חבות המעביד וכד'.

תאור אופי הפעילות ועדכון באם חלו שינויים או נוספה פעילות חדשה
קיימת חשיבות בדיוק תיאור הפעילות בעסק. תמחור הביטוח בחברת הביטוח נמדד בעיקרו מאופי וענף הפעילות בו פועל העסק וכן מניסיון התביעות שיש לחברת הביטוח בענף זה. שינוי הפעילות מבלי לידע את חברת הביטוח חושף אותה לעיתים להגדלת הסיכון העומד בפניה ומחייב הסכמתה וכן עדכון התמחור. במידה ולא נעדכן את חברת הביטוח בשינוי או בהוספת פעילות חדשה, תוכל חברת הביטוח לדחות תביעות הנובעות מפעילות אשר לא דווח לה לגביה.
לדוגמה: ביטחנו חנות למכירת מוצרי חשמל ובשלב מאוחר יותר החליט העסק להיכנס גם לתחום התקנות ציוד החשמל והמכשירים אשר הוא מוכר בבתי הלקוחות כגון: התקנת מכשירי פלזמה בבתי לקוחות והכנת התשתית הנדרשת לצורך זה, פעילות זו אם לא דווחה לחברת הביטוח ואם לא פורטה ברשימה לא תכוסה.
לעיתים בעת עדכון חברת הביטוח על הפעילות הנוספת המשיקה לעיסוק העיקרי, חברת הביטוח תסתפק רק בדיווח ובעדכון ולעיתים נדרש לתוספת תשלום לפיכך חייבים לדווח.

תאור הרכוש המבוטח
יש להקפיד על תאור והגדרת כל הרכוש שלגביו נדרש הביטוח ולכלול גם פרטי רכוש מיוחדים כגון חפצי אומנות, אריזות, משטחים, קונטיינרים, ציוד, מדרכות ותשתית, חניונים השייכים ומשרתים את העסק, פרטי נוי, פסלי חוצות, מחסנים ומבנים נוספים באם קיימים כאלה בחצר העסק וכד'.

עדכון סכומי הביטוח
בפרט בעסקים חדשים בתהליך התפתחות העסק.בעת הקמת העסק רכשנו ביטוח והעסק יוצא לדרכו, בטחנו מלאי / תכולה מסוימת אך יש לזכור לעדכן בפוליסה את סכומי הביטוח עם הגידול בפעילות ובמלאים, לעדכן ולהגדיל סכומי ביטוח לציוד מחשוב או ציוד אחר נוסף שרכשנו עקב הגידול או בעת שדרוג העסק, לאחר שיפוץ העסק יש לדאוג לעדכן סכומי ביטוח של שיפורי וצמודי המבנה, אי-עדכון סכומי הביטוח חושף את העסק לתת-ביטוח בעת תביעה ובחוסר תקציב נאות להחזרת המצב לקדמותו לאחר אירוע ביטוח.
יש לזכור שהעסק הינו מטה לחמנו ומקור פרנסתנו. אי-היכולת לשקמו עקב מקרה ביטוח חמור וטוטאלי למעשה יותיר אותנו ללא מקור פרנסה לפיכך בסדרי העדיפות, החיסכון בביטוח צריך להיות במקום האחרון, בפרט בעסקים קטנים. דומה הדבר לעו"ד או רופא אשר נשלל ממנו הרישיון לעסוק במקצועו.

כל הנסקר במאמר זה הינו בגדר סקירה כללית ביותר ואינה מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואינו מהווה המלצה כל שהיא.

5/5
סגירת תפריט