משפחה – זה עסק אחר – בין העסק העצמאי ל"עסק המשפחתי"

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

אביגדור שורצשטין, הוא יועץ לכלכלת המשפחה מתוך עצמאי בשטח

הדבר הראשון והחשוב ביותר הוא לבצע הפרדה מוחלטת בניהול הפיננסי של העסק והמשפחה: חשבונות בנק נפרדים, כרטיסי אשראי נפרדים וכו'. ההפרדה עלולה להיות כרוכה בתוספת עלויות מסוימת, אולם התועלות מצדיקות עלות שולית כזו כפי שיובהר בהמשך.משכורת חודשית – יש להגדיר סכום חודשי קבוע שיועבר מהחשבון העסקי לחשבון המשפחתי. "משכורת" חודשית זאת תחושב על פי הרווח הממוצע החודשי נטו. רצוי לקבוע סכום זה בעזרת רואה החשבון של העסק על בסיס ההכנסות של השנה או השנתיים האחרונות. הדגש הוא על הרווח נטו לאחר קיזוז הוצאות העסק, המע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה. לרוב, הכנסות העסק משתנות מחודש לחודש ולכן ייווצר פער בין הסכום הקבוע שעובר לתקציב המשפחה לבין ההכנסות בפועל. מאחר וחישבנו את הסכום הקבוע כממוצע של הרווח אחרי מס, הפער יתקזז במהלך השנה.

המשפחה כעסק
חשוב להתייחס אל כלכלת המשפחה כעסק בפני עצמו, ולנהלה בהתאם. בעזרת אימוץ של כלים בסיסיים מהעולם העסקי – מעקב הוצאות והכנסות, בניית תקציב וחלוקת סמכויות – ניתן לשפר באופן ניכר את ההתנהלות הכלכלית במשפחה:
חשוב לזכור שלניהול המשפחה מאפיינים רבים של עסק: הוצאות והכנסות, השקעות, תכנון לזמן ארוך (פנסיה, חיסכון ללימודים, רכישת דיור), ניהול משאבי אנוש (ילדים, קריירות), ניהול סיכונים, יעדים כלכליים ועוד. לכן כלים של העולם העסקי ישימים גם בכלכלת המשפחה.
אבל יש הבדל …
יחד עם זאת, במשפחה מתקיימת היררכיה שונה בקבלת החלטות. למשל, אצל רובנו, הילדים מקבלים חלק גדול מהחלטות הרכישה…, אין תהליך מובנה לקבלת החלטות, חלוקת הסמכויות בדרך כלל אינה ברורה, קיימת השפעה חיצונית חזקה (אופנות, פיתויי צרכנות וכו') והיעדים אינם דווקא כלכליים (מימוש עצמי, חינוך וכדומה). לכן חשוב גם להבין את ההבדלים, ולהתאים את הכלים העסקיים לעולם המשפחה.
עלויות משותפות לעסק ולמשפחה, בעיקר לעצמאים העובדים מהבית, יש לשייך בהתאם להקשר. עלויות מובהקות של העסק – נשייך לעסק. עלויות אחזקת בית נשייך לרוב לתקציב המשפחתי שכן במסגרתו נוכל לנקוט פעולות חיסכון וייעול במידה שקיים צורך (כמובן שבדו"ח למס הכנסה נעמיס את כל ההוצאות המותרות, ואין בכך סתירה לאמור בסעיף זה).
הניסיון מראה שלאימוץ כללים פשוטים אלו תוצאות חיוביות רבות בשני המישורים:
מבחינת ניהול העסק, ההפרדה המוצעת תאפשר קבלת תמונה אמיתית "ונקייה" על ההתנהלות הפיננסית בעסק ורווחיותו. על בסיס נתונים ברורים אפשר לקבל החלטות נכונות יותר בהיבטים השונים של ניהול העסק. בנוסף, הסכום הקבוע יכניס מימד של ודאות בהתנהלות העסקית, ויקל על תכנון מראש של תקציב ותזרים מזומנים.
בתקציב המשפחה, בניגוד למאפייני העסק, ההוצאות החודשיות ברובן יציבות, למעט מרכיבים של עונתיות והוצאות בלתי צפויות. ההוצאות על מזון, אחזקת הבית, החשבונות השונים, חוגים וכדומה, הן הוצאות על בסיס חודשי קבוע. לפיכך, בניית תקציב על הכנסה חודשית קבועה תייצב את כלכלת המשפחה ותאפשר תכנון מסודר של ההוצאות. כך תוכל המשפחה ליישם את הכלל הכי בסיסי והכי חשוב בניהול כלכלת המשפחה – להתאים את רמת ההוצאות לרמת ההכנסות, ולהימנע מהנוהג המאפיין משפחות רבות המתגלגלות מחודש לחודש עם אוברדראפט קבוע בחשבון.
שני בונוסים חשובים נוספים:
– ניהול כלכלת המשפחה עם תקציב הוצאות והכנסות קבוע יכניס סדר בהתנהלות הכלכלית ויאפשר לקבוע סדרי עדיפות וכללים משפחתיים.
– התנהלות על פי הכללים המוצעים תאפשר לעצמאים בקשיים לאתר ביתר קלות את מקור הבעיות – בעסק או במשפחה, ובהמשך למצוא את הפתרונות להתמודדות עימן.

5/5
סגירת תפריט