לחשוב מעבר לקירות – דגשים לפוליסת אובדן רווחים

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

גדעון ארמן מנכ"ל "ארמן יועצים – ניהול סיכונים וביטוח, מתוך עצמאי בשטח

פוליסת הביטוח, על כיסוייה הסטנדרטים, אינה נותנת כיסוי לנזק שהינו תוצאה ישירה מהפגיעה ברכוש המבוטח שמתבטא בדרך הכלל בנזק כספי טהור וכואב במיוחד.

צורך ממשי זה של בעלי העסקים הביא לעולם את פוליסת אובדן הרווחים אשר נותנת כיסוי לאבדן הרווח הגולמי של העסק, שבא בעקבות השבתתו המלאה או החלקית של העסק עקב אירוע מכוסה. כמו כן, הפוליסה מכסה "הוצאות תפעול מוגדלות" שהן אותן הוצאות עודפות שנעשות על ידי העסק כדי להקטין את אובדן הרווח הגולמי. למשל, עסק שרוצה להמשיך לשווק את מוצריו למרות ההשבתה, יכול לפנות למתחרה או יצרן בתחום דומה ולייצר אצלו את המוצרים. מובן, שעלות הייצור של המוצר גדלה עקב כך. ההפרש בעלויות הייצור הוא הוצאות התפעול המוגדלות. האירועים המכוסים בפוליסה זו הם בדרך כלל כתוצאה מסיכונים המוכרים כסיכוני אש מורחב או מסיכוני שבר מכני, ציוד אלקטרוני ועוד.

כיצד בנויה הפוליסה?
יש לזכור שאנו מדברים על ביטוח אלמנטארי לכל דבר, לרבות העובדה שמדובר בפוליסה על בסיס שיפוי, כלומר השבת המבוטח למצבו ערב קרות מקרה הביטוח. למעשה מדובר בהחזרת הרווח הגולמי של העסק לזה שהיה ערב קרות מקרה הביטוח. להלן, אציג את המושגים העיקריים של הפוליסה המקובלת ואנסה לפשט אותם ככל האפשר.

רווח נקי: המחזור הכללי של העסק בניכוי כל ההוצאות לרבות פחת והפרשי מלאי סגירה מול מלאי פתיחה, לפני מס.
רווח גולמי: הרווח הנקי בתוספת ההוצאות הקבועות המבוטחות.
שיעור הרווח הגולמי: היחס שבין הרווח הגולמי למחזור של העסק.
הוצאות קבועות: אותן הוצאות אשר העסק חייב להמשיך לשאת בהן במלואן או בחלקן למרות השבתתו.
הוצאות משתנות: הוצאות אשר נפסקות כאשר העסק מושבת.
שכר עבודה: זו הוצאה מיוחדת שיכול שתהיה הוצאה קבועה ויכול שתהיה הוצאה משתנה ויכול שחלקו יהיה קבוע וחלקו משתנה.

תקופת השיפוי
לא פעם טועים המבוטחים שסוברים כי הזמן שיידרש להחזיר את העסק לתפקוד- קטן מכפי שהמציאות דורשת. עצם העובדה שעסק חזר לכושר ייצור מלא, ואולי אפילו משופר, עדיין אינה מבטיחה שהעסק חזר לרמת הרווח הגולמי שלו. לעסק לא מספיק לייצר, הוא גם צריך למכור.

בהתאם לכך, תקופת השיפוי, התקופה במהלכה יקבל המבוטח את תגמולי הביטוח, צריכה להיקבע לפי פרק הזמן שיידרש למבוטחים להחזיר את הרווח הגולמי לרמתו ערב קרות האירוע ובמפורש לא התקופה שנדרשת לשיקומו הפיזי של העסק.

בהחלט סביר שעסק שיצא מהשוק עקב השבתתו למספר חודשים, יתקשה לחזור ולתפוס את חלקו בשוק, שכן את חלקו תפסו בינתיים מתחריו, ועכשיו עליו לנהל מערכת שיווק מסיבית וארוכה כדי לחזור למקומו הקודם בשוק, ורק אז יש סיכוי שיחזור לרווח הגולמי שהיה לו ערב האירוע. מכאן שתקופת השיפוי צריכה לקחת בחשבון גם את כל התקופה הנוספת מעבר לתקופת התיקון הפיזי עצמו. אם תקופת השיפוי תהיה קצרה מדי, עלול להיווצר מצב שבו העסק שוקם אבל פשט את הרגל כי לא היה לו מספיק אורך נשימה למשוך את התקופה שנדרשת כדי לשוב ולתפוס מחדש את חלקו בשוק.

היתרון שבפוליסה
עצם קיומו של הביטוח, מהווה שוט על המבטח. המבטח יודע שכל עיכוב מיותר בשיקום הפיזי של העסק לאחר נזק עלול לגרום להגדלת נזקיו בתחום האובדן רווחים. דבר זה מהווה תמריץ למבטח לפעול במהירות המרבית ולעזור למבוטח ככל האפשר לשקם את העסק. מפליא עד כמה יכולים המבטחים ללכת לקראת המבוטחים בכל מיני פתרונות יפים ויצירתיים, רק כדי ששיקום העסק יעשה במהירות וביעילות המרבית. לעיתים זה כשלעצמו מהווה הצדקה לרכישת ביטוח אבדן רווחים.

דגשים בכל הקשור לפוליסת אובדן רווחים

 חשוב מאד ומומלץ לציין בפוליסה במפורש מהן ההוצאות המבוטחות ומה השיעור המבוטח מתוך סה"כ ההוצאה, כדי להימנע מבעיות ו/או אי הבנות במקרה של נזק.
 לעניין שכר עבודה, יש לקבוע איזה חלק ממנו הוא קבוע, כלומר איזה חלק של כוח העבודה חייב העסק לשמור למרות הפסקת העבודה ואותו לבטח. לחילופין קיימת דרך נוספת אך מורכבת מעט יותר לביטוח שכר העבודה. שיטה זאת, נקראת "שיטת הבסיס הכפול". לפיה ניתן לבטח את השכר לפי שעורים הולכים ופוחתים ככל שתקופת ההשבתה ארוכה יותר. למשל, נכסה 100% מהשכר בחודש הראשון, 50% לחודש נוסף 20% אחר כך ועד סוף התקופה המבוטחת. הקביעה צריכה להיעשות בהתאם לעסק, וצרכיו להירשם במפורש בפוליסה.
 את כל הסכומים והשיעורים שהוזכרו כאן צריך לספק הלקוח. הסוכן אינו יכול ואינו מסוגל לספק אותם. מבחינת הלקוח מדובר במשימה פשוטה. בעסקים קטנים בעל העסק יודע בע"פ את הנתונים, ובעסקים מעט יותר גדולים יש מנהלי חשבונות ורואי חשבון אשר יכולים לספק את הנתונים המעודכנים והמדויקים בכל רגע נתון וללא כל מאמץ.
 הרחבת חובה בכל ביטוח של אבדן רווחים, היא ההרחבה לכיסוי הוצאות הגשת תביעה. עריכת והגשת תביעה בתחום זה דורשת הפעלת מומחים ורואי חשבון מטעם המבוטחים, מדובר בעלויות גבוהות אשר אינן כלולות בסכום הביטוח וחייבים לבטחן בנפרד. כמובן, קיימות הרחבות נוספות אשר דורשות התאמה ספציפית לכל עסק בנפרד ולא נדון בהן כאן.

5/5
סגירת תפריט