ידיעון מאקרו כלכלה – יוני 2010

ידיעון מאקרו כלכלה – יוני 2010

נכתב ע"י המחלקה הכלכלית בהתאחדות המלאכה והתעשייה

ברבעון הראשון של שנת 2010 המשיך המשק הישראלי להתאושש , במקביל לשיפור בכלכלה הגלובלית. התוצר המקומי הגולמי עלה בשיעור של 3.6% , והתוצר העסקי בשיעור של 4.8% (הנתונים במונחים שנתיים) . שיעורים אלה משקפים התמתנות מסוימת בקצב הצמיחה ביחס לרבעון האחרון של שנת 2009. התפתחות זו מקורה בהתרחבות הפעילות הכלכלית אשר הקיפה את מרבית ענפי המשק, כאשר הגידול בתוצר לווה בגידול מואץ של היבוא ועלייה ברמת הביקושים המקומיים , שחזרו לרמתם טרום המשבר. על רקע התמורות בכלכלה הגלובלית נראה שהמשק יתקשה לשמור על קצב הצמיחה הממוצע של שני הרבעונים האחרונים (4% ) . התומר במשק צפוי לצמוח בשיעור של 3.6% בשנת 2010.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט