הערכת שווי

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
הערכת שווי נועדה  לספק חוות דעת כלכלית על השווי ההוגן (Fair Value)  של פירמה כלשהיא למועד ספציפי. לשם כך, יש צורך באמידת הנכסים והתחייבויות המוחשיים והבלתי מוחשיים של הפירמה לאותו מועד.
מתי צריך הערכת שווי?
ניתן להשתמש בהערכת השווי למטרת דיווח פיננסי, ולמטרת דיווח הוגן אודות מצב של נכס מוגדר כסכום שבו ניתן לרכוש או למכור את הנכס במסגרת עסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון, להבדיל ממצב של מכירה כפויה או פירוק חברה. ממצאי הערכת השווי עשויים לשמש את הנהלת החברה לצרכים שונים, לרבות:
 1. רכישה ו/או מכירת חברה.
 2. מיזוג בין חברות.
 3. הקצאת כתבי אופציה לעובדים.
 4. דרישת רשויות המס (פקיד שומה).
 5. בוררויות בין שותפים ו/או בעלי מניות בחברה.
 6. דיווח תקופתי לתאגידים פיננסיים ובנקאיים.
 מה כוללת הערכת שווי?
הערכת שווי כוללת מספר מרכיבים כדלקמן :
 1. תאור וניתוח של החברה.
 2. תאור וניתוח של הסביבה העסקית.
 3. תיאור וניתוח של נתוני מאקרו אשר עשויים להשפיע על החברה.
 4. ניתוח פיננסי של החברה באמצעות הדוחות הכספיים של השנים האחרונות (ניתוח  דוח רוו"פ, מאזן, תזרים מזומנים ויחסים פיננסיים).
 5. בחירת שיטת הניתוח.
 6. הערכת שווי בהתאם לשיטת הניתוח שנקבעה.
 7. ביצוע מבחני רגישות לשווי.
5/5
סגירת תפריט