ביטוח נכון – יחסוך לך הון על מה לחשוב לפני שקונים ביטוח?

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

לימור שם טוב, מנהלת מחלקת ביטוח אלמנטארי בסוכנות הביטוח כנען. מתוך עצמאי בשטח

פוליסות לביטוח בתי עסק הפכו להיות מוצר מורכב מאוד. מגוון הכיסויים שניתנים בהן כיום רחב מאוד ומצריך התאמה מרבית של אופי הסיכון ומימדיו לכסוי הייחודי. בין הכיסויים הקיימים בפוליסות ניתן למצוא גם ביטוחי אחריות, כגון אחריות חוקית כלפי צד שלישי, אחריות מעבידים וכו', מגוון הכיסויים אינם זהים בכל חברות הביטוח ולעיתים אפילו שונים בין מבוטח אחד למשנהו באותה חברה.
לפיכך, נדרש הליך של אפיון הסיכון, על מנת להבטיח כי ביום מקרה הביטוח, יוכל המבוטח להסתייע בפוליסה אשר תהווה מבחינתו עוגן כלכלי. קל וחומר כאשר מקרה הביטוח יכול לגרום להפסקת פעילותו של העסק ולנזק שגבוה פי כמה מאשר הנזק הישיר שנגרם לרכוש עצמו.

אפיון הסיכון של בית העסק ומציאת המענה הביטוחי המתאים, דורש שיתוף פעולה מצד המבוטח.
מבוטחים רבים נוהגים להקל ראש ולא למסור דיווח מלא בנוגע לעברם הביטוחי או להימנע מביטוחים הכרחיים כגון: ביטוח המבנה ששכרו לצורך הפעלת העסק (על מנת שלא לחשוף את עצמם לתביעה מצד מבטחי המבנה) או התאמת סכומי הביטוח בפוליסה לשווי הרכוש הקיים בבית העסק. הנטייה של בעלי העסקים שלא לדווח על היקף הרכוש במלואו הינה מוטעית, שכן, כך הם עשויים להימצא במצב של תת ביטוח אשר יכול לגרום לכדי פיצוי מופחת.
מעבר לחובתו של המבוטח למסור תיאור נכון ומדויק של סוג העסק ולפעל ליידוע סוכן הביטוח על קיומם של כל ההסכמים שיש לו עם גורמים שלישיים, חשוב שיעשה כן על מנת שסוכן הביטוח יוכל להתאים עבורו את המענה הטוב ביותר לסיכונים שקיימים בבית העסק שלו.

סיכונים קלאסיים
ישנם מספר סיכונים קלאסיים שחוזרים במרבית בתי העסק ויש לבחון את מידת הכסוי שניתן להם:
– רכוש שעשוי להינזק מעצמו ע"י הידלקות עצמית (כתוצאה מתסיסה עצמית) או על ידי אש הפורצת ממקור אחר. למשל: אש הפורצת ממנוע של מכונה ושורפת את הרכוש הסמוך.
– אש שפורצת כתוצאה מעומס יתר על מערכת החשמל.
– נזקים בשוגג או במתכוון – הצתה בזדון (ע"י מתחרה, פירומן או גורם פלילי) או הצתה שלא במתכוון ע"י עובד או לקוח, התפשטות אש מחצרי השכן.
– גורמי טבע כגון: שיטפונות, אש בעקבות ברק ורעידת אדמה.
– מהומות, פריצה ושוד.
– רכוש המוחזק על ידי המבוטח כשוכר או כשואל (מבנה ששכר לתפעול העסק) .

דרכים לחסכון
ישנן דרכים באמצעותן יכול המבוטח לחסוך כסף ולהוזיל את גובה הפרמיה כך שהכסוי הביטוחי לא יינזק, לפניכם מספר דוגמאות :

§ בפוליסות המיועדות למפעלים יצרניים, בהם קיימות תנודות בכמות המלאי ומתרחשים שינויים במצבת הרכוש, יש לכלול סעיף ביטוח חסר המתיר תת ביטוח עד שיעור מוגדר.
§ ניתן לרכוש ביטוח על בסיס נזק ראשון בו המבטח והמבוטח מסכימים מראש לבטח רכוש בסכום הנמוך מתוך הערכה שלא יכול להיגרם נזק לכל הרכוש במקרה אחד, היתרון בשיטה זו שהיא אינה כפופה לביטוח חסר.
§ במידה ואחריותו של המבוטח מכוסה על פי דין, יכולה הפוליסה המורחבת לכלול סעיף הוצאות מוסכם מראש עבור שימוש במומחים כגון שמאים, מהנדסים ויועצים. הרחבה זו עשויה לחסוך למבוטח כסף רב במקרה של נזק.

כללי ברזל
לסיכום, ישנם מספר כללי ברזל אשר חובה לקיימם, על מנת שיוכל המבוטח ליהנות מיכולתו המקצועית של סוכן הביטוח ומניסיונו, אשר נדרש על מנת להתאים עבורו את חליפת הכיסויים הביטוחיים המתאימה:

מידע מלא – יש למסור לסוכן הביטוח אינפורמציה מלאה וכנה אודות אופיו של בית העסק ומימדי פעילותו
בעלי העניין הביטוחי – חובה לציין מי הם בעלי העניין הביטוחי בפוליסה שיצוינו בפוליסה. אלו יכולים להיות: מנהל עיזבון, אפוטרופוס, נאמן, מפרק, חברות בנות ושלובות, ספקים, לקוחות, שוכרים, משכירים, נושים ומוטבים.
השתתפות עצמית – כדאי להשוות בין ההשתתפויות העצמיות, לעניין גובהם והגדרתם. חברת ביטוח אחת יכולה להציע פוליסה עם השתתפות עצמית לנזק מפריצה בגובה 1,000 $ ובחברה אחרת 5,000 $. יש לבחון גם האם ההשתתפות העצמית נלקחת לאירוע/ מקרה שכן ישנן פוליסות בהן מצוין כי ההשתתפות תחול על כל תובע/ נפגע, במקרה נזק למספר תובעים מאירוע אחד.
עבר ביטוחי – חובה לעדכן את הסוכן על ניסיון התביעות. מעבר לעובדה כי זה מהווה עובדה מהותית לצורך כריתת החוזה, ניתן עפ"י הדיווח – להסיק מסקנות לגבי אופי הכסוי שנדרש בפוליסה.

5/5
סגירת תפריט