ביטוח נכון – יחסוך לך הון – האותיות הקטנות בביטוח

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

אריק רוזן המתמחה בביטוח עסקים. www.rozen-ins.co.il מתוך עצמאי בשטח

מסירת מידע לא מדויק

את מי מכסה הביטוח: הפוליסה אינה מבטחת את מי שלא פורט ברשימת הביטוח. אם לדוגמה, בחוזה שכירות, נדרש השוכר (המבוטח) לכלול את בעלי הנכס כמבוטח נוסף, ולהחיל עליו פרקים מסוימים בביטוח, אך לא עשה כן, הביטוח לא יחול על בעל הנכס, והשוכר עשוי למצוא את עצמו משלם במקום חברת הביטוח, בגין הוצאות שנגרמו לבעלי הנכס מאירוע שעליו התחייב במסגרת ההסכם לבטחו. כנ"ל לגבי שמות שותפים, משעבד וכד'. יש לדאוג לפרט את השמות בעת רכישת הביטוח ומומלץ אף להציג לסוכן הביטוח את הקטע הרלוונטי הדן בנושא הביטוחים מתוך חוזה / הסכם השכירות.

אי-דיוק במסירת מידע מפורט עלול למנוע מאיתנו כיסוי ולהסב נזקים. להלן מספר נקודות עליהן יש להקפיד בעת מסירת המידע ולתת עליהן את הדעת בעת רכישת ביטוח לעסק:

עסק בהתרחבות: כאשר עסק פועל ביותר מאתר אחד או שיש לו מספר סניפים, חובה לציין אתרים אלו ברשימה בכדי לכלול אותם בביטוח ובהתאם גם לעדכן את סכומי הביטוח. הפוליסה לא תכסה פעילות באתרים שלא צוינו ברשימת הפוליסה.

אופי פעילות העסק: תמחור הביטוח נמדד בעיקרו מאופי וענף הפעילות בו פועל העסק, וכן מניסיון התביעות שיש לחברת הביטוח בענף זה. שינוי הפעילות, מבלי לידע את חברת הביטוח, עלול לחשוף אותה להגדלת הסיכון העומד בפניה ולכן מחייב הסכמתה. במקרה של שינוי הפעילות או הוספת פעילות חדשה, במידה ולא נעדכן את חברת הביטוח תוכל זו לדחות תביעות הנובעות מפעילות אשר לא דווח לה לגביהן.
לדוגמה: ביטחנו חנות למכירת מוצרי חשמל ובשלב מאוחר יותר החלטנו להיכנס גם לתחום התקנות הציוד והמכשירים בבתי הלקוחות. (למשל, התקנת מכשירי פלזמה והכנת התשתית הנדרשת לכך בבית הלקוח) פעילות זו, אם לא דווחה לחברת הביטוח, לא תכוסה על ידה.

תאור הרכוש המבוטח: יש להקפיד על תאור והגדרת כל הרכוש שלגביו נדרש הביטוח ולכלול גם פרטי רכוש מיוחדים כגון חפצי אומנות, אריזות, משטחים, קונטיינרים, ציוד, מדרכות ותשתית, חניונים השייכים ומשרתים את העסק, פרטי נוי, פסלי חוצות, מחסנים ומבנים נוספים באם קיימים כאלה בחצר העסק וכד'.

עדכון סכומי הביטוח: כל עסק חדש או עסק מתפתח חייב לזכור לעדכן בפוליסה את סכומי הביטוח, עם הגידול בפעילות ובמלאים.עם הגידול בפעילות והגדלת החשיפה יש לשקול להגדיל גם את גבולות האחריות לפרקי החבויות כגון הגדלת גבול האחריות כלפי צד שלישי, עדכון מספר העובדים שבעסק בפרק חבות המעביד וכד'.
יש לזכור שהעסק הינו מטה לחמנו ומקור פרנסתנו ואי-היכולת לשקמו עקב מקרה ביטוח יותיר אותנו ללא מקור פרנסה. דומה הדבר לעו"ד או רופא אשר נשלל ממנו הרישיון לעסוק במקצועו.
על כן, חייבים לדאוג לביטוחים ולדייק בפרטים. יחד עם זאת, ברור שהתקציב לעסק קטן או מתחיל הוא מצומצם ואין לנהוג בו בפזרנות. היכן בכל זאת ניתן לחסוך בביטוח העסק?

טיפים לחיסכון: נתחיל בסעיפי הכיסוי אשר בהם אסור לשקול צמצום או חסכון. אלו הם כל פרקי הקטסטרופה כגון: אש, צד שלישי, חבות מעבידים ורעידת אדמה. כל אירוע המבוטח תחת סעיפים אלו יכול לגרום לנזק בהיקף בלתי צפוי ולמוטט את העסק עקב אי יכולתו לשקם את עצמו או לעמוד בתביעות שיוגשו נגדו ע"י צד שלישי, בעקבות הנזקים לסביבה ברכוש או בנפש.

הגדלת ההשתתפות העצמית: ניתן להגדיר את גובה החשיפה לה אנו מוכנים או שנהיה מסוגלים לקחת על עצמנו ולעמוד בה בעת אירוע באחד מסעיפי הקטסטרופה, או בכל אחד מפרקי הביטוח. ניתן לבקש הנחה בפרמיה בתמורה להגדלת ההשתתפות העצמית ובנטילת חלק מהסיכון עלינו, זהו מהלך מדוד ומתוכנן שבו בעל העסק יכול לאמוד את הסיכון שהוא יכול לקחת על עצמו ובהתאם להוזיל עלויות.

פרק הפריצה: בעסקים עם מלאי גדול, אשר מפוזר בשטח גדול ומורכב מהרבה פרטי רכוש, ניתן לשקול רכישת פרק הפריצה על בסיס "נזק ראשון". משמעותו, שאנו נעריך מה הנזק, או מהי כמות הסחורה שפורצים יהיו מסוגלים לגנוב באירוע, וננקוב אותו כסכום הביטוח. כל סכום שמעבר לכך לא יהיה מבוטח. כאמור, כדאי רק בעסקים בהם התכולה רבה ונדרש זמן רב ויכולת שינוע בכדי לאסוף אותה בתוך בית העסק.
כמו-כן ניתן לפרט ולפרק את סה"כ התכולה בעסק לתתי-סעיף, כגון: מלאי, ריהוט, מכונות, ציוד נייח, ציוד נייד וכד'. את פרק האש נפעיל על כל התכולה ותתי הסעיף המפורטים (יש לזכור את נושא הקטסטרופה) ובפרק הפריצה, אשר הינו יקר יותר, נפעיל רק על תתי-סעיף נבחרים. לדוגמה, לא נפעיל את פרק הפריצה על ציוד נייח ומקובע כיוון שסביר יותר שאם יחדרו פורצים לבית העסק, הם יתמקדו במלאי ובציוד הנייד. כנ"ל ניתן לשקול לגבי ריהוט ומכונות.
כל הנסקר במאמר זה הינו בגדר סקירה כללית ביותר ואינה מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואינו מהווה המלצה כל שהיא.

5/5
סגירת תפריט